Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.
search

Sideværktøjer

Servicenavigation


Primær navigation

Udstillermanual

Praktiske oplysninger om at deltage som udstiller på Danmarks Læringsfestival 2016.

Bestil din stand ved at klikke i menuen til venstre.

 • Før festivalen

  • Bestilling

   Bestil din stand via bestillingsmodulet på standbestilling.dk. Jo tidligere du bestiller, jo større valgmulighed har du i forhold til placering af din stand.

   Når du holder musen hen over standplanen, vises størrelse og pris.Grønne stande er ledige, røde stande er solgt. Når du har valgt stand, skifter billedet tilbage til din bestilling. Standnummer og pris tilføjes automatisk til din bestilling. 

   I bestillingsmodulet kan du også bestille oplægslokale, annonce i Danmarks Læringsfestivals magasin, kaffebilletter og deltagelse i netværksarrangement.

   Alle udstillere, gæster og besøgende skal bære et navneskilt, som kan printes gratis via standbestilling.dk efter den 7. januar 2016.

   Sidste frist for bestilling er fredag den 5. februar 2016. Vær opmærksom på, at din bestilling er bindende. Du faktureres 50% af prisen på din stand og evt. bestilte oplægslokaler ved afmelding inden den 5. februar 2016 - og 100% af prisen på din stand og evt. bestilte oplægslokaler ved afmelding efter den 5. februar 2016. Modtagne annoncer faktureres.

   Skoleprojekter
   Skoleprojekter og kommuner får tilbud om at videndele på Danmarks Læringsfestival. Hver skole/kommune får gratis tildelt 2 m2 stand og kan tilkøbe ekstra m2.

   Skoleprojekter tilmelder sig i et separat bestillingsmodul på standbestilling.dk.

   Beskrivelse af projektet bedes sendt til Marie Kjær Christiansen, makc@ucsj.dk senest 15. januar 2016. Projekterne præsenteres på danmarkslæringsfestival.dk. 

  • Standen

   Prisen pr. kvadratmeter er kr. 1.800 ekskl. moms.

   Prisen inkluderer hvide vægge, hylder, spot, trådløs internetforbindelse og elstik 230V inkl. 0,8 kW. Du kan bestille diverse udstyr hos Bigini.dk – herunder gulvtæppe og fast internetforbindelse.

  • Standplan

   Vi arbejder med en fast standplan. Når du har valgt din stand, vises den i din bestilling med standnummer og pris.

   Du kan se standplanen på standbestilling.dk

   Kommunikationen lettes, når du er opmærksom på dit standnummer. Brug det også i din annoncering, så besøgende let kan finde din stand.

  • Oplæg

   Oplæggene varer 45 minutter. Prisen er kr. 3.000 ekskl. moms pr. oplægslokale. Du kan højst bestille 3 oplæg.

   Der er ingen forhåndstilmelding for besøgende til oplæggene.

   Deadline for bestilling af oplæg er den 20. oktober 2015. Deadline for beskrivelse af oplæg er den 1. november 2015. Beskrivelsen må højst være 270 anslag inkl. mellemrum, overskrift og navn på arrangerende udstiller. Send beskrivelsen til Ea Tørngren Andersen, eata@ucsj.dk.

   Vi annoncerer oplæg på danmarkslæringsfestival.dk og i festivalmagasinet, der distribueres i hele Danmark.

   Alle oplægslokaler er udstyret med lærred, projektor, lyd og computer. Har du brug for ekstra teknisk udstyr, så kontakt Jens Røgen, jro@ucsj.dk. Der er tilknyttet en CFU-konsulent og it-supporter, som er behjælpelig ved hvert oplæg.

   Vi opfordrer til, at oplægsholdere er til stede på din stand umiddelbart efter oplægget.

  • Annoncering

   Du kan downloade Danmarks Læringsfestivals logo via standbestilling.dk.

   Du kan annoncere i Danmarks Læringsfestivals magasin. Magasinet har et oplag på 53.000 og udsendes til samtlige grundskoler, ungdomsuddannelser, efterskoler m.v. i januar 2016.

   Se annoncestørrelser og -priser på standbestilling.dk. Deadline for bestilling er den 20. oktober 2015. Trykklar annonce skal sendes til Ea Tørngren Andersen, eata@ucsj.dk senest den 1. november 2015. Trykklare annoncer modtages som pdf-filer optimeret til offset-tryk - PDF/X-3, .jpg, .tiff eller .eps (CMYK) opløsning: min. 300 dpi.

  • Ankomst og opstilling

   Adressen er Bella Center, Center Boulevard 5, 2300 København S.

   Se kort over af- og pålæsning for udstillere (pdf).

   Standene bliver stillet op af Bigini.dk.

   Materialer til din stand kan afleveres fra mandag den 14. marts 2016 kl. 8. Se kort over aflevering af materialer fra vognmand (pdf), hvor det kan afhentes, når du ankommer. Husk standnummer på fragten! Hvis du har brug for at levere materiale tidligere, har Bella Center et samarbejde med transportfirmaet DSV, som kan modtage fragt før festivalen og levere det direkte til standen mod betaling. Du kan kontakte DSV på tlf. 32473017eller info@dk.dsv.com.

   Du har adgang til Bella Center fra mandag den 14. marts 2016 kl. 16 (enkelte udstillere kan have indgået individuelle aftaler). Din stand vil være klar med vægge og hylder fra mandag kl. 16. Andet udstyr kan først forventes klart tirsdag den 15. marts 2016 kl. 8.

   Når du ankommer til festivalen, bliver du modtaget af din standvært. Du får en informationskuvert med telefonliste og andet relevant materiale. Forudbestilte kaffe- og netværksbilletter, holdere til navneskilte m.m. hentes i UDSTILLERINFO, der er placeret i selve udstillingsområdet.

   Standværten vil være behjælpelig fra mandag den 14. marts kl. 16 til onsdag den 16. marts kl. 18:30. 

   Af hensyn til brandvedtægterne og nabostande beder vi om, at du holder dig inden for dit eget udstillerområde. 

   Du skal være færdig med at stille op mandag den 14. marts kl. 21. Hvis du bliver forhindret i det, så kontakt venligst Merete Watson, mwa@ucsj.dk.

 • Under festivalen

  • På standen

   Du må sælge undervisningsmaterialer m.v. fra standen.

   Du må uddele drikkevarer og snacks, blot der ikke er tale om direkte salg. 

  • Stand-events

   Du kan få hængt en plakat el.lign. op i forhallen med info om events på standen. Kontakt Marie Kjær Christiansen, makc@ucsj.dk.

  • Den røde stol

   Den røde stol er et tilbud til forfattere. Danmarks Læringsfestival har alene ansvar for at udvælge deltagere til Den røde stol.

  • Praktisk under festivalen

   Festivalen åbner kl. 9 og lukker kl. 17 begge dage.

   Der bliver støvsuget på gangarealer og på stande samt tømt skraldespande mandag og tirsdag aften.

   Du kan opbevare supplerende salgsmaterialer i et lagerrum nederst i hal C. Du må ikke opbevare tomgods såsom emballage, paller, papkasser, transportkasser mv. i Bella Center pga. brandfare. Tomgods skal opbevares uden for Bella Center eller bortskaffes i Bella Centers containere. Der er opstillet containere til affald uden for Bella Center - se kort over containere (pdf). Bella Center samarbejder desuden med DSV, som kan opbevare tomgods under festivalen. Du kan kontakte DSV på tlf.: 3247 3017 eller mail: info@dk.dsv.com


  • Netværksarrangement

   Du har mulighed for at deltage i netværksarrangementet "Vi netværker" tirsdag den 15. marts 2016 kl. 18. Prisen er 350 kr. pr. person ekskl. moms. Arrangementet foregår i Bella Center. Der vil blive serveret en let middag med vin, og Per Helge står for aftenens underholdning. Tilmelding sker i bestillingsformularen på standbestilling.dk.

 • Efter festivalen

  • Nedpakning og oprydning

   Din stand skal ryddes for materialer og affald, umiddelbart efter festivalen lukker onsdag den 16. marts kl. 17. Udover containere her (pdf) vil der blive kørt container ind i hallen umiddelbart efter lukning af festivalen. Standværterne vil være behjælpelige til onsdag kl. 18:30.

   Din stand skal forblive åben i hele festivalens åbningstid. 

   Du sørger selv for at bestille vognmand til returvarer. Husk at opgive standnummeret til vognmanden. Du kan pakke materialer, der skal sendes med vognmand, og sætte dem på standen med fragtbrev udfyldt med modtageradresse. Materialerne skal være afhentet af vognmanden senest torsdag den 17. marts kl. 16.

 • Praktisk information

  • Fakturering

   I januar 2016 faktureres du for det fulde beløb for evt. annoncer samt for halvdelen af beløbet for stand og evt. oplægslokaler. Restbeløbet faktureres umiddelbart efter festivalens afholdelse.

   Vær opmærksom på, at din bestilling er bindende. Du faktureres 50% af prisen på din stand og evt. bestilte oplægslokaler ved afmelding inden den 5. februar 2016 - og 100% af prisen på din stand og evt. bestilte oplægslokaler ved afmelding efter den 5. februar 2016. Modtagne annoncer faktureres. 

  • Om Bella Center

   Bella Center ligger på Center Boulevard 5, 2300 København S. 


   View Larger Map

   OBS: Der findes ikke pengeautomater i Bella Center.

   Se Bella Centers hjemmeside for oplysninger om parkering. Bemærk, at der skal købes parkeringsbillet.

   Der er bemandet garderobe til kr. 20.

  • Taxa

   DanTaxi: 7025 2525

   Amager-Øbro Taxi: 3251 5151

   Taxa 4x35: 3535 3535

  • Forplejning og overnatning

   Bella Centers caféer og restauranter står for bestilling og afregning af forplejning på Danmarks Læringsfestival. Al henvendelse før og under festivalen rettes til F&B.orders@bellacenter.dk.

   Du får en mail i januar 2016 med bestillingsseddel til forplejning. Bestillingssedlen vil også ligge på standbestilling.dk.

   AC Hotel Bella Sky: www.acbellaskycopenhagen.dk 

   Scandic Hotels: www.scandichotels.dk

  • Force majeure

   Ved uforudsete hændelser uden for Danmarks Læringsfestivals kontrol som strejke, lockout, blokade, brand eller terror hæfter Danmarks Læringsfestival ikke økonomisk for eventuelle mangler eller forsinkelser i opfyldelsen af arrangementet over for den enkelte udstiller, ligesom udstillerne ikke kan kræve kompensation for udgifter vedrørende standleje, standopbygning, annoncering m.v., hvis uforudsete hændelser nødvendiggør en aflysning.

  • Kontakt

   Lisbeth Kjær, projektleder, lkj@ucsj.dk, tlf. 7248 1451.

   Ingrid Skovgaard Andersen, skoleprojekter, isa@ucc.dk, tlf. 4189 7373.

   Marie Kjær Christiansen, projektmedarbejder, makc@ucsj.dk, tlf. 7248 1458.

   Merete Watson, projektmedarbejder, mwa@ucsj.dk